Bollkastaren är klar!

Gruppen som bygger bollkastaren har byggt klart. De har ”bollat;)” fram och tillbaka på olika strategier de ska utgå ifrån, och vad som fungerade bra med prototypen och inte.

De tycker att prototypen blev väldigt bra. När de byggde den riktiga bollkastaren så byggde de den nästan likadan. Skillnaderna var att dom byggde den mindre, så den skulle få plats i kartongen och säkrare, så att det är större chans att pingisbollen träffar i soptunnan.

Material lista:

* Playwoodplatta – 50cmx30cm

* Tunn playwoodplanka – 48cmx4,5cm

* Träplankor 2x- 29cmx8,2cm

* Rund träpinne – 30cmx2,5cm i diameter

* Petflaska (till bollhållare) – 0,5L

* Gummiband

* Garn

* Färg (blå och röd)

* Spik

* Krok

* Små träpinnar (används som plugg)

* Pingisboll

Design:

När det gäller designen till vår bollkastare så blev det lite tajt om tid. Vi följde temat vi planerat från början, med inspirationen och lära ifrån där vi själva bor. Västkusten – Strömstad. Bollkastaren föreställer en varm sommardag ute på havet, bojar, fiskmåsar, vatten och alger.

Här är vår skiss till bollkastaren. Vi har följt den väl, men förbättrat vissa detaljer under vägen.

 

Katapulten använder en slängbolls effekt. Man laddar den genom att dra tillbaka skutaxeln. När skjutbollen dras ner/tillbaka spänns stretchbandet. För att bollkastaren ska skuta lika långt varje gång så använder vi ett snöre så att stretchbandet stretchas lika mycket varje gång.

För att ändra längden på skotten ljustras längden på snöret och stretchbandet. För att göra skotten längre kortas stretchbandet så att det blir mer kraft när det drar ihop sig igen. Snöret kan också förkortas så att stretchbandet stretchas ut mer. Tvärtom blir det om man vill korta skotten.

Före:

 

hwdjqi.png

Efter:

sdjhk

Här är vårt resultat!

 

Vi ber om ursäkt för sent inlägg. Anledningen till detta var uppladdningen. Vi hoppas att det går bra ändå, då det bara var några få timmar sent.

 

Annonser

Kommunikationssystemet är klart!

Gruppen som jobbade med kommunikationssystemet är klara med hur de ska gå tillväga.
De har gjort en ritning som de ska följa.

30726054_972453839588244_2672454051731341312_n

Som man ser på ritningen är det tydligt hur man ska gå tillväga för att slippa missförstånd. Slutritningen på Koordinatsystemet förstorades också eftersom det blir lättare att följa instruktionerna sändarna skickar till mottagarna.

De två sändarna håller upp sina flaggor (röd eller gul) så många gånger mottagarna ska gå en ruta på koordinatsystemet. Röd-flagga betyder lodrät och gul-flagga betyder vågrät. Exempel på en sändning från sändarna till mottagarna. Sändare-1 håller upp gul-flagga 3 gånger, och mottagare-1 uppfattar och går vågrät 3 steg i koordinatsystemet. Samtidigt håller sändare-2 upp röd-flagga 4 gånger, och mottagare-2 uppfattar och går 4 steg lodrät i koordinatsystemet. Nu ser man vart de möts och det är också bokstaven sändarna signalerar. I detta fall är det bokstaven U.

Kommunikationssystemet är nu färdigställt, nu tränar och finputsar vi på olika taktiker för att överföringen av orden ska gå så snabbt som möjligt.

Första prototypen av bollkastaren

Under de senaste lektionerna har gruppen som jobbar med bollkastaren fortsatt utveckla sitt arbete. Gruppens första tankar var att använda som vi tidigare nämnt, gravitationen som hjälp. De tänkte att bollen skulle lyfta respektive landa, efter gravitationens ”lag” och utan indirekt kontakt innan ”uppskjutning”. Men de kom senare på att de är mycket liten sannolikhet att bollen landar ”rätt”.

De utvecklade sedan idéerna till en mer säker modell. De fortsätter använda sig av gravitationen, men istället med direkt kontakt genom att släppa spänningen i en tråd, som gör att bollen skjuts iväg. Tråden är mätt och testat så att bollen ska landa i soptunnan.

Vi kommer uppdatera om hur resultatet blir!

IMG_0149

Ändrade planer kring kommunikationssystemet!

Idag har grupperna fortsätt att utveckla sina arbeten. Kommunikationssystemet har utvecklats väldigt mycket sedan i måndags. Gruppens första tankar var att använda sig av morse kod och då använda dom gula lapparna till korta sträck och dom röda lapparna till långa streck då morse kod består av korta och långa signaler.

Morse koden fungerade helt okej men tog alldeles för lång tid och krävde mycket träning. Den övervägande anledningen till att de sedan valde att byta ut morse kod till en annan strategi var att det var väldigt lätt att missförstå varandra.
Då bytte de till olika koordinatsystem.

Den första metoden med koordinatsystemet var att man började på ”A” och sedan med hjälp av gula och röda lappar som stod för vågrätt och lodrätt då ta sig igenom det uppritade alfabetet bokstav för bokstav tills man kom fram till rätt.
t8 17

Efter att denna teknik prövats insåg de att denna metod också var väldigt komplicerad, därför förenklades den. Koordinatsystemmetoden behöll gruppen, förändringen var metoden för att hitta rätt bokstav. Istället används de gula och röda lapparna för att få reda på vilket nummer man skall utgå från varje sida och med hjälp av siffrorna hitta rätt bokstav.
Ex. man har fått siffran 5 från den övre raden och siffran 3 från den nedre raden, drar man sedan längst med raderna tills de möts och de är då bokstaven. I det här fallet är bokstaven ”Q”.
t8 18.jpg

Vi är igång!

I måndags började arbetet med uppgifterna inför teknikåttan. Klassen delades upp i tre olika grupper, en grupp jobbar med bollkastaren, en grupp jobbar med kommunikationssystemet och den sista gruppen jobbar med bloggen. Gruppindelningen gjordes för att underlätta arbetet.

Alla grupper började med att skriva mindmaps och komma med idéer på hur vi skall gå till väga.
Gruppen som jobbar med bollkastaren kom snabbt på smarta idéer på hur dom skulle kunna gå till väga, de började också skissa på förslag till olika modeller. De började fundera på att använda gravitationen till hjälp i deras bollkastare.

De som jobbar med kommunikationssystemet kom även de igång snabbt. Deras första ide var att använda sig av morse kod.